“Hãy sống theo niềm tin của mình, và bạn có thể xoay chuyển cả thế giới."